1. A jótállás időtartama hat hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.


2. Amennyiben a készülék nem garanciális, a szerviz bevizsgálja és árajánlatot ad a szükséges javításra. Ha az ügyfél nem fogadja el az ajánlatot és javítás nélkül kéri vissza a készülékét, akkor bevizsgálási díjat kell fizetni. Az ajánlat elfogadása esetén a bevizsgálás díjat nem kell kifizetni.

3. Aktuális szerviz árainkat a Szerviz Árlista dokumentumban tekintheti meg.

4. Ha a munka végzése során az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. csak külön megrendelésre végezheti el – a Szerviz árlista árai szerint.

5. Felhívjuk figyelmét, hogy az átvétel során nem észlelt károsodások (beázás, szakszerűtlen, vagy illetéktelen személy által történt javítás, vagy szoftver művelet és egyes mechanikai sérülések) rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. Amennyiben a szervizeljárás során ilyen károsodást tapasztalunk, a javítást visszautasítjuk és fenntartjuk a jogot a készülék garanciájának megvonására. A garancia megvonása esetén a bevizsgálási díjat ki kell fizetni.

6. Mechanikai sérülést szenvedett eszközök, még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és a készülék működőképes, a szoftver frissítés során működésképtelenné válhatnak a belső – integrált áramkörök –  sérülése következtében. Ilyenkor alkatrész csere válik szükségessé, ami térítés köteles művelet.

7. A készülék memóriatartalma a szervizeljárás során megsérülhet, vagy elveszhet. Az ebből eredő kárért az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. a felelősséget nem vállalja.

8. A szerviz nem vállalja a készülék javítását, ha a készülék memóriájában tárolt és a hátlapon lévő IMEI nem azonos, vagy a gyári IMEI címke hiányzik, vagy sérült.

9. A javításra átvett készülékre az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft.-t, illetve megbízottját kézizálogjog illeti meg. Amennyiben a kiadási határidőtől számítva 90 naptári nap elteltével az ügyfél nem viszi el a megjavított készüléket, az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. a zálogjog érvényesítése útján jogosult a megjavított készüléket saját céljaira felhasználni, vagy kereskedelmi forgalomban értékesíteni és fennálló követeléseit a befolyt összegből kiegyenlíteni.

10. A javításra átvett készüléket az ügyfél átvételi elismervény példánya és a tulajdonos személyi igazolványa bemutatása esetén adható ki. Amennyiben a készüléket megbízottja veszi át, szabályos meghatalmazás és személyi igazolvány bemutatása szükséges.

11. A nem Magyarországra eladott eszközök magyarországi használatra való átprogramozása során a készülék működésképtelenné válhat. Ilyenkor alkatrészcsere válik szükségessé, ami térítés köteles művelet, ha a készülék nem rendelkezik garancia jeggyel, és legalább az eredeti számláról készült másolattal.