1. A jótállás időtartama hat hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.


2. Amennyiben a készülék nem garanciális, a szerviz bevizsgálja és árajánlatot ad a szükséges javításra – a kitöltött RMA (Szerviz Átvételi Elismervény) dokumentum beküldését követően. Ha az ügyfél nem fogadja el az ajánlatot és javítás nélkül kéri vissza a készülékét, akkor bevizsgálási díjat kell fizetni. Az ajánlat elfogadása esetén a bevizsgálás díjat nem kell kifizetni.

3. Aktuális szerviz árainkat a Szerviz Árlista dokumentumban tekintheti meg.

4. Ha a munka végzése során az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. csak külön megrendelésre végezheti el – a Szerviz árlista árai szerint.

5. Felhívjuk figyelmét, hogy az átvétel során fel nem tárt károsodások (beázás, szakszerűtlen, vagy illetéktelen személy által történt javítás, vagy szoftveres beavatkozás, valamint egyes mechanikai sérülések) és azok rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. Ha a szerviz folyamata során ilyen károsodást tapasztalunk, a javítást visszautasítjuk és fenntartjuk a jogot a készülék garanciájának megvonására, amivel együtt a bevizsgálási díjat ki kell fizetnie.

6. Mechanikai sérülést szenvedett eszközök, még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és a készülék működőképes, a szoftver frissítés során működésképtelenné válhatnak a belső – integrált áramkörök –  sérülése következtében. Ilyenkor alkatrész csere válik szükségessé, ami térítésköteles.

7. A készülék memóriatartalma a szervizeljárás során megsérülhet, vagy elveszhet. Az ebből eredő kárért az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. nem vállalja a felelősséget!

8. A szerviz nem vállalja a készülék javítását, ha a termékre felragasztott matricán található gyári sorozatszám és/vagy IMEI szám nem azonos a készülék memóriájában tárolt azonosítókkal. Ha a gyári sorozatszám vagy IMEI címke hiányzik, illetve sérült – és így a készülék nem azonosítható be – a garancia megszűnését vonja maga után, melynél fogva a javítás mindenképpen térítéskötelessé válik.

9. A javításra átvett készülékre az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft.-t, illetve megbízottját kézizálogjog illeti meg. Amennyiben a kiadási határidőtől számítva 90 naptári nap elteltével az ügyfél nem viszi el a megjavított készüléket, az M2M Rendszerház Kft. / WM Rendszerház Kft. a zálogjog érvényesítése útján jogosult a megjavított készüléket saját céljaira felhasználni, vagy kereskedelmi forgalomban értékesíteni és fennálló követeléseit a befolyt összegből kiegyenlíteni.

10. A javításra átvett készüléket az ügyfél átvételi elismervény példánya és a tulajdonos személyi igazolványa bemutatása esetén adható ki. Amennyiben a készüléket megbízottja veszi át, szabályos meghatalmazás és személyi igazolvány bemutatása szükséges.

11. A nem Magyarországra eladott eszközök magyarországi használatra való átprogramozása során a készülék működésképtelenné válhat. Ilyenkor alkatrészcsere válik szükségessé, ami térítés köteles művelet, ha a készülék nem rendelkezik garancia jeggyel, és legalább az eredeti számláról készült másolattal.